Weet wat er met je kinderen gebeurt wanneer ze bij je ex partner zijn!


Omgangsrecht / co-ouderschap / bezoekregeling


Wanneer je ondervindt dat afspraken niet worden nageleefd of wanneer je kinderen worden verwaarloosd of mishandeld tijdens welke regeling dan ook, is het inschakelen van een privé-detective een betrouwbaar idee en kunnen de bevindingen en bewijsmaterialen zeer effectief zijn wanneer ze gebruikt worden in de rechtbank.

Dit kan bij:
Niet-naleving van het omgangsrecht
– Bijvoorbeeld wanneer een ouder de kinderen niet wil meegeven aan de andere ouder of wanneer gemaakte afspraken niet worden nageleefd.
Verwaarlozing van de kinderen
– Bijvoorbeeld wanneer er zelf niet voor de kinderen wordt gezorgd of omdat één van de ouders alcoholische dranken of drugs gebruikt.
Kindermishandeling
– Wanneer een ouder het kind opzet tegen de andere ouder wordt dit ook wel als kindermishandeling gezien.
– Wanneer het kind slachtoffer is van pesterijen, fysiek geweld of seksueel misbruik.

Ook schade die nog niet wordt opgelopen, maar wel dreigt te worden opgelopen, wordt in rekening genomen. Zelfs jaren na de scheiding kunnen kinderen de nodige impact voelen en dit op externe wijze uiten of intern voelen.

Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, gedragsproblemen, agressiviteit, zich afkeren van ouders of een van de ouders, depressieve gevoelens en regressieverschijnselen in de ontwikkeling.

Dit kan een waar gevaar vormen voor uw kind, zowel op moreel als materieel vlak. Ook lopen kinderen die getuige zijn van partnergeweld ernstig risico op een psychisch trauma.

Indien je een vermoeden hebt dat je kinderen niet goed worden behandeld of wanneer je vorige partner niet in staat is om een degelijke opvoeding te bieden of wanneer het gewoon niet goed voelt om je kinderen na te laten bij iemand die je niet vertrouwt kan een onderzoek gestart worden.

Op basis van bewijsmateriaal en een rechtsgeldig rapport kan een procedure tot stopzetting van verdere activiteiten worden gestart waarmee je de huidige omgangsregeling via de officiële wegen kan laten veranderen.

Contacteer me hier zodat we samen tijdens een vrijblijvend gesprek de huidige situatie kunnen nagaan van je ex partner en de eventuele veiligheid van uw kind garanderen zowel op elk vlak.

Heb je nog vragen over jouw specifieke situatie? Over de prijzen of tarieven? Of over wat ik voor je kan betekenen?

Stuur gerust een mailtje!

Privacy Beleid

Wanneer je dit formulier invult verbind je je tot niets. Je krijgt een antwoord op je vraag en je gegevens zullen meteen erna verwijderd worden. Ze worden niet doorverkocht of uitgeleend en alles wat je me vertelt wordt altijd confidentiëel behandeld.


TIPS van een privé-detective!

Wat gebeurt er met je kinderen bij je ex?

Ontdek 2 GEDRAGINGEN die je absoluut moet vermijden bij de omgangsregeling!

Gratis in je mailbox:

E-mail:


Informatie over:


AUTEURSRECHT
Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. Alle rechten voorbehouden.
Een tool wordt gebruikt om de webteksten op te sporen en een advocaat van DetectiveBrabant houdt zich bezig met gerechtelijke vervolging. Bij betrapping wordt een schadevergoeding gesteld.
De wet bepaalt verscheidene gerechtelijke procedures die kunnen worden gevoerd om een einde te stellen aan inbreuken of om schadevergoeding te bekomen. Ernstige inbreuken op het auteursrecht worden zelfs beteugeld via het strafrecht waarbij een boete of gevangenisstraf kan worden opgelegd.
adminOmgangsrecht