Wat mag je van mij verwachten?

Hoe gaat dat te werk, een detective inhuren?

1. Kennismaking en bestuderen van de opdracht

Tijdens een eerste contact, via mail of telefonisch, geeft u kort uitleg over de omvang van het probleem en uw wensen ervan.

Na ons contact nodig ik u uit voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek waarin we iets gedetailleerder op ingaan en u duidelijk maakt wat u tracht te bekomen. Hierbij wordt meestal afgesproken op neutrale plaats maar dit kan ook op een voor u vertrouwde omgeving.

Hierop geef ik u informatie over de mogelijkheden van het onderzoek en wat u van mij kan verwachten. Het verrichten van onderzoek of advies op basis van een budget behoort tot de mogelijkheden.

2. Schriftelijke overeenkomst

Vervolgens, wanneer u hiermee akkoord gaat, worden deze zaken in een schriftelijke overeenkomst opgenomen dat door u en mij worden ondertekend.

Dat document bevat een gedetailleerde beschrijving van de opdracht en andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek.

Ook het vergunningsnummer van de privé-detective moet erin vermeld zijn.*

Om u van dienst te kunnen zijn kan een voorschot gevraagd worden welke bij het eindbedrag wordt verrekend.

* Privé-detectives moeten erkend zijn door de FOD Binnenlandse Zaken en moeten over een geldige identificatiekaart beschikken. Als die voorwaarden niet zijn vervuld, bestaat het risico dat het verslag en de verkregen bewijzen als onwettig worden beschouwd.

3. Uitvoering van de opdracht

Wanneer u zich kunt vinden in het plan van aanpak en de offerte, dan ga ik meteen aan de slag.

Tijdens de uitvoering van het onderzoek sta ik in nauw contact met u als opdrachtgever en streef ik ernaar met regelmaat overleg te voeren zodat u op de hoogte wordt gehouden van mijn bevindingen.

U kan mij ten allen tijde contacteren voor bijkomende vragen of bijsturing van de opdracht.

4. Eindverslag

Ten slotte ontvangt u een heldere en uitgebreide rapportage met bijkomend bewijsmateriaal.
Het rapport is rechtsgeldig en kan eventueel gebruikt worden voor juridische stappen.
Hierbij ook steeds de uitgevoerde opdrachten met een nauwkeurige berekening van de gedane kosten en bezoldiging.

Daarnaast adviseer ik ook welke maatregelen u verder kunt treffen om in de toekomst een dergelijk incident te voorkomen.

 

Zijn er andere situaties of problemen waarmee u te maken heeft en wil u hiervoor een privé-detective inhuren?

Wil u weten of we ook hier tot een oplossing kunnen komen?

Neem dan hier contact op!

Wens je zakelijke partner te worden van DetectiveBrabant?

Mijn tijd is enorm beperkt en momenteel kan ik niet alle opdrachten zelf persoonlijk onderzoeken.

Daarom werk ik, onder mijn volledige verantwoordelijkheid, nauw samen met detective partners..

Wens je als vergunde detective samen te werken zodat ik opdrachten kan delen uit jouw regio? Laat hieronder je gegevens na en ik contacteer je wanneer ik een opdracht heb die gelegen bij jou..

Ik ben verbonden aan geheimhoudingsplicht en deontologische codes.

Ik verstrek geen informatie aan derden zonder uw schriftelijke toestemming.

Alle informatie die u mij meedeelt blijft tussen ons.

AUTEURSRECHT
Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. Alle rechten voorbehouden.
Een tool wordt gebruikt om de webteksten op te sporen en een advocaat van DetectiveBrabant houdt zich bezig met gerechtelijke vervolging. Bij betrapping wordt een schadevergoeding gesteld.
De wet bepaalt verscheidene gerechtelijke procedures die kunnen worden gevoerd om een einde te stellen aan inbreuken of om schadevergoeding te bekomen. Ernstige inbreuken op het auteursrecht worden zelfs beteugeld via het strafrecht waarbij een boete of gevangenisstraf kan worden opgelegd.
adminWerkwijze